Ystads Bollklubb Anno 1934
Personuppgiftshantering (GDPR) Den nya personuppgiftslagen GDPR trädde i kraft 2018-05-25 och vi vill därför informera om följande: Personuppgiftsansvarig är Ystad Bollklubb (YBK) YBK behandlar Dina personuppgifter i medlemsregistret för att kunna kontakta Dig gällande: • Medlemskap • Avgifter • Information kring tex årsmöten, sammankomster, träningstider mm Personuppgifterna är tillgängliga för ordförande Mats Svensson, kassör Marie Hallqvist och sekreterare Bertil Ohlsson och lämnas inte vidare till tredje person. Så länge Du vill delta i YBK:s verksamhet behandlas Dina personuppgifter av YBK. Vill Du avsluta Ditt medlemskap raderas uppgifterna. Maila ystadsbk@gmail.com för övriga frågor och synpunkter.
Startsidan Om YBK Kalender Stugan Arkiv Kontakt