Ystads Bollklubb
Anno 1934
Uthyrning stugan 2019 Bokat: - Lördagen 23:e mars - 7:e juni. Reserverad! - 21-23 juni Reserverat - V.27 In: Lör 29:e Juni 14.00 - V.28                                              - - V.29                                              - - V.30                                 Ut: Lör 27:e Juli 12.00 - V.31        In: Lör 27:e juli 14.00 Ut: 3:e augusti 12.00
Kalender våren 2019
6:e maj Badminton “Bollen” 19.00-20.30 Träning hela maj månad i “Bollen” 13:e maj Badminton “Bollen” 19.00-20.30 Träning hela maj månad i “Bollen” 20:e maj Badminton “Bollen” 19.00-20.30 Träning hela maj månad i “Bollen” 23:e maj Boule klubbvillan18.30 Endast vid bra väderlek!!! 24:e maj Avslutningsfest Badminton i Villan Anmälan! 25:e maj Städdag YBK villan 09.00 25:e maj Styrelsemöte - Villan 27:e maj                           Badminton “Bollen” 19.00-20.30 Sista träningen i “Bollen”! Ses i höst!!! 30:e maj Boule klubbvillan18.30 Endast vid bra väderlek!!!