Ystads Bollklubb Anno 1934 Startsidan Om YBK Kalender Stugan Arkiv Kontakt 446-5092 Ange: Namn, Mail, Telefon nr  Stödmedlem YBK: 120:- Badminton Aktiv Motion: 500:- Badminton ungdomsträning: 620:- HT/VT Badminton ungdomsträning: 250:- VT Ladda hem PDF-fil:  Medlemsavgift Terminsavgift Personuppgifter Medlemsavgifter OBS! En faktura kommer automatiskt att skickas ut till alla tidigare  medlemmar i  Badminton under  september månad! Medlemsformulär YBK  Klicka för att fylla i medlemsformulär! 123-357 26 33 Mottagare: Ystads Bollklubb Ange: Namn, mail, telefon nr
Medlemsavgift
Belopp 2023 - 120 kr